Základní škola prof. V. Vejdovského

Hlavní strana

titulni obrazek: titulni obrazek

PŘIHLÁŠKY DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Žádosti o umístění dětí do 1.třídy pro školní rok 2016-2017 lze podávat do konce srpna 2016. Zápis do 1. třídy

Zápis do MŠ

není uzavřený a probíhá nadále

je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s doporučením speciálních poraden
přednost mají děti se zrakovým postižením
Přijímání dětí do MŠ

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín

Od 1. 1. 2015 změna názvu školy z důvodu sloučení škol ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc-Hejčín a SŠ Svatý Kopeček.

NOVÝ WEB ŠKOLY

Připravujeme pro Vás nové webové stránky školy. V současné době ve výstavbě a ve zkušebním provozu.

http://www.szmsvejdovskeho.cz

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

Zahájení školního roku v úterý 1. září 2015.
Konec 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016.
Konec 2. pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 15. 2. - 21. 2. 2016.
Velikonoční prázdniny v délce dvou dnů čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

logo

Přílohy